SKINKSPELEN 2023      

VIF Gute BTK inbjuder till Skinkspelen i bordtennis lördagen den 2 december 2023 i Södervärnshallen Visby.
Tävlingen spelas som C – tävling.

KLASSER

HandicapSkinkklassen Öppen för alla. Spelas i cupform, bäst av tre set till 21. Tröstturnering för alla som förlorar sin första match, dvs. alla är garanterade att få spela minst två matcher.

Rankingstegen​​ Poolspel. Klassen är öppen för både pojkar och flickor födda 2006 eller senare.

A-och B-slutspel.

Spelarna delas in i divisioner efter bedömd spelstyrka.

Singel Öppen ​​Poolspel. Vid behov kommer vi attdela in spelarna efter rankingpoäng i två eller flera klasser.​​

Motionsklass Poolspel. Öppen för spelare födda 2005 eller tidigare och som inte har licens.

NybörjarklassPoolspel. Öppen för spelare födda 2006 eller senare och som inte har licens.

Spelform ​​Klasserna Singel Öppen, Rankingstegen, Motions– och Nybörjarklass spelas som poolspel (alla möter alla i poolen) och i bäst av fem set. De två främst placerade i varje pool går vidare till slutspelsom spelas i cupform och bäst av fem set.

Startbegränsning Spelare får endast delta i en klass utöver Handicap-klassen.

Anmälningsavgift Handicapklass, motionsklass och nybörjarklass 80 kr, Rankingstege 110 kr, Singel öppen 130 kr. Faktura till deltagande föreningar för alla klasser.

LicensSpelare i Singel Öppen och Rankingstegen ska ha licens enl. SBTF:s regler.

 

Domare I poolspelet hjälps spelarna åt att döma. I slutspelet och i handicap dömer förlorande spelare nästkommande match.

Anmälningar Per post till: VIF Gute BTK, Egon Schwartz, Martallsgatan 163, 621 44 VISBY.
E-post till: egon.schwartz@telia.com

Sista anmälningsdag är söndag 19 november.

Lottning Lottning av HCP-klassen och divisionsindelning sker tisdagen den21 november. Övrigaklasser lottas tävlingsdagen. Tävlingsprogram TT Coordinator.

TidsschemaStart handicapklass 10:00. Prel.start övriga klasser,13.30. Det färdiga tidsschemat finns på vår hemsida www.gutepingis.se och GBTF:swww.gotlandsbtf.sbtf.se  

Kiosk Vi hoppas kunna ha en kiosk med enklare förtäring i hallen.

Upplysningar Henrik Nolmark 070 777 72 55 eller Egon Schwartz 070 209 01 17

V ä l k o m n a !
VIF Gute BTK